Ekonomická správa nemovitostí

Ekonomická správa nemovitostí FFF Service CZ & SK s.r.o.

Ekonomickou správou nemovitostí se rozumí veškerá činnost spojená s ekonomikou prolínající se do standardního chodu domu. Poskytujeme kompletní poradenství a předáváme letité zkušenosti. Neprovádíme žádná rozhodnutí za klienta, dovedeme však velmi účinně poradit.

HLAVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI EKONOMICKÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

  • rozpočet předpokládaných nákladů
  • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti
  • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, teplo, studená a teplá užitková voda, apod.) včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
  • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav/nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
  • stanovení záloh vlastníkům a družstevníkům
  • celkové roční vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky i nedoplatky) v souladu s platnými předpisy
  • sledování úhrad záloh
  • vedení řádné evidence osob užívajících byty
  • spolupráce při vymáhání pohledávek
  • vedení řádné evidence stavebně-technického stavu nemovitosti

Kompletní nabídka našich služeb

Veškeré služby poskytované naší společností jsou poskytovány výhradně kmenovými zaměstnanci.