Revize, kontroly a odborné prohlídky

Revize elektro

 • Revize elektro do 35 kV a hromosvodů.
 • Revize drobných spotřebičů a elektrických zařízení.
 • Revize elektroinstalace.

Revize odpadů, kanalizace a vodoinstalace

 • Revize kanalizačních potrubí vč. záznamu kamery.

Revize plynu a plynových kotlů

 • Revize a odborné prohlídky plynových kotelen.
 • Revize a odborné prohlídky plynových zařízení.
 • Revize a odborné prohlídky tlakových nádob.
 • Revize čidel CO2 a CH4.

Revize hasicích přístrojů a zařízení

 • Revize a kontroly ručních hasicích přístrojů.
 • Revize a prohlídky hydrantů.
 • Revize komínů a spalinových cest.
 • Revize požárních čidel, hlásičů i klapek VZT.
 • Revize požárních prostupů potrubí od více jak 9 výrobců.
 • Revize protipožárních dveří.
 • Revize OTK.

TZB a revize vzduchotechniky

 • Revize chladících zařízení.
 • Revize a odborné prohlídky vzduchotechnických zařízení.

Kompletní nabídka našich služeb

Veškeré služby poskytované naší společností jsou poskytovány výhradně kmenovými zaměstnanci.